Skriv ut den här sidan

Utveckling

CPF utveckling stöder de psykiatriska verksamheterna i Stockholms läns landsting med kunskap och metoder i förbättrings- och förändringsarbete. Målet är att utifrån patientens behov utveckla kvalitet och säkerhet i vården och att bidra till att skapa en lärande organisation. 

I CPF utveckling ingår Modulstöd, Nationella självskadeprojektet, Utvecklingscentrum samt projektet Självvald inläggning vi psykos.

Modulstöd

Modulstöd innebär att det finns färdiga program (moduler) för de verksamheter som vill införa Frigör Tid till Vård och Lugna Rummet. Det finns också färdiga kurser för medarbetare som behöver kompetensutveckling (modul Utbildning). Att ett utvecklingsprojekt kallas för modul innebär att det tidigare är testat i projektform och har visat sig fungera. Vid implementeringen arbetar vi strukturerat med ett coachande förhållningssätt för att stödja verksamheternas arbete med kontinuerlig förbättring och utveckling.

Nationella självskadeprojektet

Nationella Självskadeprojektet är ett nationellt utvecklingsprojekt med uppdrag att utveckla och samordna kunskap kring vård av personer med självskadebeteenden. Målet är att förbättra bemötandet och skapa ett bättre tidigt omhändertagande i vården för dessa patienter.

Utvecklingscentrum (UC)

Utvecklingscentrum är en enhet inom Centrum för psykiatriforskning som erbjuder stöd för systematiskt förbättringsarbete inom vård, behandling, ledarskap och organisation. UC stödjer verksamheternas initiativ till förbättrade arbetssätt och bistår med kunskap och verktyg för intervention, implementering, utvärdering och hållbarhet över tid. Det kan gälla allt från omfattande projektledning till begränsade uppdrag i förbättringsarbete.

Erfarna verksamhetsutvecklare och projektledare med olika professioner arbetar i nära samarbete med verksamheterna utifrån deras behov. De ger stöd åt såväl ledningsgrupper som enskilda chefer, medarbetare och lokala metodstödjare.