Skriv ut den här sidan

Uppdragsutbildning

Vid Centrum för psykiatriforskning ges flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Dessa fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet, men i Stockholms län i synnerhet.

Utbildningar 

Beroendetillstånd, 12 hp, Stockholm

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Beroendetillstånd, 12 hp, Eskilstuna

Kursen vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper om missbruk/ beroende för att bättre kunna bedöma, planera och genomföra behandlingsinsatser.

Kursen är beställd till samverkande personal inom landsting och kommuner i norra Sörmland.

Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende. Kursen riktar sig till dig som vill förbättra dina kunskaper om cannabisberoende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser. 

Evidensbaserad psykiatri för Eskilstuna/Strängnäs, 7,5hp

En kurs för personal som arbetar i Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

KBT – baserad behandling för kontrollerat drickande, 5hp

En kurs för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.  

Återfallsprevention, 3 hp

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger. 

Senast ändrad: 2017-11-01