Skriv ut den här sidan

CPF Forskning

Centrum för psykiatriforsknings uppgift är att stödja och vidareutveckla den kliniska forskningen inom Stockholms län

Inom Centrum för psykiatriforskning bedrivs forskningsstudier inom ett stort antal områden, som är indelade i olika programområden. För varje programområde finns en koordinator.  Ett forskningsfokus inom ett programområde kan till exempel vara all typ av forskning om en speciell diagnos (som bipolär sjukdom), eller forskning om en särskild undersökningsmetod (hjärnavbildning) eller en särskild intervention (psykoterapi). 

Programkoordinatorns uppgift är att
• Ha överblick över vilken forskning som pågår inom området
• Fungera som kontaktperson
• Medverka till informationsspridning och kontaktskapande

De studier eller projekt som inte tillhör något definierat programområde återfinns under rubriken ”Övrig forskning”.