Skriv ut den här sidan

Forskning på STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) verkar för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom exempelvis epidemiologi, folkhälsovetenskap, naturvetenskap, psykologi och socialt arbete.

Ett stort fokus i forskningen ligger på utvärdering av effekter av alkohol- och drogpreventiva insatser i nöjesmiljöer. Effektutvärderingar och implementeringsstudier bedrivs också på andra arenor såsom träningsanläggningar och digitala miljöer som internet.