Skriv ut den här sidan

ST-stöd

Detta kan CPF bistå med: 

 

  • Information och vägledning angående ST-frågor bl.a.

-          hur en ST-utbildning inom psykiatri kan se ut generellt

-          hur du kan gå tillväga om du önskar ST-tjänst inom psykiatri i Stockholm

-          Information om Psykiatrins målbeskrivningar (SOSFS 2008:17 och SOSFS               2015:8)

  • Information hur psykiatrin är organiserad inom Stockholms län
  • Vägledning om du vill byta din nuvarande specialitet till psykiatri

                                                                                                   Elina Sarasalo MD PhD,                               Samordnande studierektor inom Stockholms läns landsting

                        

  • Information angående kurser som finns för länets ST-läkare inom psykiatri
  • Säkra kursutbudet för att länets ST-läkare inom psykiatri ska kunna bemöta målbeskrivningens krav
  • Stöd till kursgivare
  • Råd till ST-läkare angående kursplanering om behov föreligger

                                                                                 Sarantos Stasinakis Överläkare,                                      Studierektor för kurser inom Stockholms länslandsting,                                                                                                      Regional METIS kansli

 

Förslag till kurser för ST-läkare i Psykiatri

Senast ändrad: 2017-09-20