Skriv ut den här sidan

ST-stöd

Detta kan CPF bistå med:

 •  Information och vägledning angående ST-frågor bl.a.
  • hur en ST-utbildning inom psykiatri kan se ut generellt
  • hur du kan gå tillväga om du önskar ST-tjänst inom psykiatri i Stockholm
  • Information om Psykiatrins målbeskrivningar (SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8)
 • Information hur psykiatrin är organiserad inom Stockholms län
 • Vägledning om du vill byta din nuvarande specialitet till psykiatri

Elina Sarasalo MD PhD, Samordnande studierektor inom Stockholms läns landsting

 • Information angående kurser som finns för länets ST-läkare inom psykiatri
 • Säkra kursutbudet för att länets ST-läkare inom psykiatri ska kunna bemöta målbeskrivningens krav
 • Stöd till kursgivare
 • Råd till ST-läkare angående kursplanering om behov föreligger

Sarantos Stasinakis Överläkare, Studierektor för kurser inom Stockholms länslandsting, Regional METIS kansli

Förslag till kurser för ST-läkare i Psykiatri