Skriv ut den här sidan

ST-stöd

Arbete enligt vetenskapliga principer

Detta kan CPF bistå med:

  • Bedömning av projektplaner avseende kvatlitet, omfattning och etiska frågeställningar

  • Stöd kring godkännande av arbeten

  •  Diskussionspartner i processen att identifera handledare samt projekt med lämplig avgränsning.

CPF kommer även att ansvara för fortlöpande kvalitets- och harmoniseringarbete genom att insamla genomförda arbeten.

Senast ändrad: 2017-03-20