Skriv ut den här sidan

Utbildningar på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska bland annat utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp

Utbildningen vänder sig till den som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion.

I kursen studerar man grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Deltagarna genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT.

Undervisningen sker i bägge inriktningarna för att ge en bas för fortsatt specialisering inom en av dem. Basutbildningen i psykoterapeutisk metod ger kompetens att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att övriga särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Funktionell familjeterapi, 7,5 hp

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) kommer i samarbete med Maria Ungdom att ge utbildning i Funktionell Familjeterapi (FFT) vid missbruksproblematik hos ungdomar.

I FFT utgår man från centrala familjefunktioner som närhet och avstånd samt hierarkiska förändringar inom familjer. 

Behandlingen är indelad i fem faser där förändring ses som en utvecklingsprocess mellan faserna. Kursstart HT 2017.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning mot KBT, 45 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha en övergripande kunskap om den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empiriska bas.

Kursdeltagarna ska kunna applicera dessa i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Denna kurs ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet. 

Senast ändrad: 2017-06-15