Skriv ut den här sidan

SAVRY

SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth är ett beslutsstöd i utredningar gällande risker och behov hos ungdomar med känt antisocialt beteende.

SAVRY är ett strukturerat beslutsstöd för bedömning av risk/skyddsfaktorer bland ungdomar med känt antisocialt utagerande beteende. Checklistan täcker in potentiella problemområden, brotts- och familjerelaterade, individuella och sociala, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende.

En korrekt genomförd skattning med SAVRY innebär en strukturerad bedömning av ungas risk för återfall i våldsbrott/andra former av allvarlig kriminalitet och ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra detta.

Målgrupp

SAVRYS målgrupp är unga av båda könen mellan 12-18 år:

  • som begått våldsbrott - misshandel och rån.
  • som begått andra allvarligare brott - inbrott, bilstölder, narkotikasmuggling/langning etc.

Vem kan använda sig av SAVRY

SAVRY kan användas av tillräckligt utbildad personal anställda inom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem och andra institutioner.

Innehåll

SAVRY består av en manual med 24 riskfaktorer och 6 skyddsfaktorer som forskning har påvisat har betydelse för ungas återfall i allvarlig brottslighet. Manualen innehåller anvisningar för bedömning av varje enskild faktor.

SAVRY-nätverket har därutöver utarbetat frågor till ungdom, föräldrar och skola för att fånga upp avsedda risk- och skyddsfaktorer.