Skriv ut den här sidan

Forskarutbildning

Vid Centrum för psykiatriforskning drivs två forskarskolor i klinisk psykiatri: den lokala forskarskolan och den nationella forskarskolan.

Lokala forskarskolan

Den lokala forskarskolan finansieras av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting tillsammans, och tar emot forskarstuderande som är anställda i SLL.

Nationella forskarskolan

Den nationella forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och drivs tillsammans med Uppsala Universitet. Den nationella forskarskolan tar emot forskarstuderande från hela landet.

Kursperiod

Båda skolorna drivs som sammanhållna kursperioder (forskarutbildningskurser) under fem veckor/termin under fyra terminer. Intag sker vårtermin (vartannat år till den lokala och vartannat till den nationella).

 

Senast ändrad: 2016-11-24