Skriv ut den här sidan

Forskarutbildning

Vid Centrum för psykiatriforskning drivs två forskarskolor i klinisk psykiatri: den lokala forskarskolan och den nationella forskarskolan.

Lokala forskarskolan

Den lokala forskarskolan finansieras av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL) tillsammans och tar emot forskarstuderande som är anställda i SLL.

Nationella forskarskolan

Den nationella forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och drivs tillsammans med Uppsala Universitet. Den nationella forskarskolan tar emot forskarstuderande från hela landet.

Kursperiod

Forskarskolan drivs som sammanhållna kursperioder (forskarutbildningskurser) under fyra veckor per termin och sammanlagt pågår forskarskolan under fyra terminer. Ansökningar till den kliniska forskarskolan mottages vartannat år och utlysningen sker under våren.

Nästa utlysning

Nästa utlysning för lokala forskarskolan i klinisk psykiatri sker våren 2019. Information om utlysningen delas under hösten 2018.