Medarbetare Fortbildning

Enhetschef

Helena Fatouros Bergman

Enhetschef

Vi arbetar också inom fortbildning

Anja Sedman

Utbildningsadministratör

Danielle Borbély

Utbildningsadministratör

Katarzyna Kumanowska

Administratör

Nanna Hübinette

Administratör

Sara Holmqvist

Handläggare

Sarantos Stasinakis

ST-Stöd

Susanna Kron

Administratör

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör

Åsa Deemus

Administratör

Sofia Sjögren

Administratör