Medarbetare Fortbildning

Tf Enhetschef

Karolina Sörman

Tf Enhetschef

Vi arbetar också inom Fortbildning

Anja Sedman

Utbildningsadministratör -
Administrerar landstingskurser såsom Continuing Professional Development (CPD)-kurser och METIS-kurser samt kurser för KI Uppdragsutbildning

Danielle Borbély

Utbildningsadministratör -
Administrerar landstingskurser såsom modulkurser och METIS-kurser

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör -
Ansvarar för METIS-support samt administrerar Forskarskolan i psykiatri och landstingskurser

Lina Öhman

Utbildningsadministratör -
Administrerar kurser för KI Uppdragsutbildning samt administrerar information på webbsidan

Sara Holmqvist

Handläggare -
Administrerar landstingskurser

Sarantos Stasinakis

ST-Stöd -

Sofia Sjögren

Receptionist och administratör -
Administrerar i Ladok samt ansvarar för Fortbildningens nyhetsbrev

Susanna Kron

Administratör -
Samordnar METIS-kurser

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör -
Ansvarar för METIS-support samt administrerar landstingskurser så som utbildning i spelberoendebehandling och METIS-kurser

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör -
Administrerar landstingskurser och ansvarar för enhetens ekonomi