Medarbetare Fortbildning

Enhetschef

Helena Fatouros Bergman

Enhetschef

Vi arbetar också inom fortbildning

Anja Sedman

Utbildningsadministratör

Benita Vesterkvist

Administratör

Danielle Borbély

Utbildningsadministratör

Katarzyna Kumanowska

Administratör

Nanna Hübinette

Administratör

Sara Holmqvist

Handläggare

Sarantos Stasinakis

ST-Stöd

Susanna Kron

Administratör

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör

Åsa Deemus

Administratör