Skriv ut den här sidan

OM CPF

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en resurs för psykiatriska verksamheter i Stockholm. 

CPF ansvarar för psykiatrisk forskning och utbildning i Stockholm och är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt.  

CPF's uppdrag

Centrum för psykiatriforskning har i uppdrag att stödja de psykiatriska verksamheterna i Stockholms län med forskning, utveckling och utbildning av hög kvalitet:

 1. Klinisk forskning

  CPF initierar och samordnar sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
 2. Utveckling

  CPF utgör en kunskaps- och metodresurs i det kontinuerliga arbetet med att förbättra vården genom att medverka i prioriterade utvecklingssatsningar utifrån beställningar från vårdproducenter, beställare och Medicinskt kunskapscentrum.
 3. Utbildning

  CPF samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen för studerande inom Karolinska Institutets grundutbildningsprogram, samt bedriver fortbildning på uppdrag av de psykiatriska verksamheterna. 

  Utbildning inom psykoterapi samordnas inom ramen för ett särskilt kompetenscentrum. Kopplingen mellan läraruppdrag och forskning stärks. 

  CPF:s verksamhet förutsätter ständig kvalitetssäkring och jämförelser med FoUU-verksamheter i andra vårdgrenar inom Stockholms läns landstings område, och med framstående psykiatriska FoUUverksamheter i andra länder.