Skriv ut den här sidan

OM CPF

Centrum för psykiatriforskning är en resurs för psykiatriska verksamheter i Stockholm. Vi ansvarar för psykiatrisk forskning och utbildning i Stockholm och är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt.

Vårt uppdrag

Centrum för psykiatriforskning har i uppdrag att stödja de psykiatriska verksamheterna i Stockholms län med forskning, utveckling och utbildning av hög kvalitet.

  • Klinisk forskning

    CPF initierar och samordnar forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
  • Utveckling

    CPF utgör en kunskaps- och metodresurs i det kontinuerliga arbetet med att förbättra vården genom att medverka i prioriterade utvecklingssatsningar utifrån beställningar från vårdproducenter, beställare och Medicinskt kunskapscentrum.
  • Utbildning

    CPF samordnar den verksamhetsförlagda utbildningen för studerande inom Karolinska Institutets grundutbildningsprogram, samt bedriver fortbildning på uppdrag av de psykiatriska verksamheterna. Utbildningar inom psykoterapi samordnas av Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). Syftet är att förse Stockholms läns landstings psykiatriska enheter med psykoterapeutisk kompetens.

CPF:s verksamhet förutsätter ständig kvalitetssäkring och jämförelser med FoUU-verksamheter i andra vårdgrenar i Stockholm samt med framstående psykiatriska FoUU-verksamheter i andra länder.