Lugna Rummet Konferens

För första gången arrangeras nu en konferens för Lugna Rummet och andra sinnesstimulerande avslappningsrum inom psykiatrisk heldygnsvård i Norden.

Vi är stolta över att erbjuda ett tillfälle för att utbyta kunskap och erfarenhet av hur Lugna Rummet och andra sinnesstimulerande rum används och hur det påverkar både patienter och personal i vardagen. Åsa Nilsonne, psykiater, författare och professor i medicinsk psykologi, berättar med utgångspunkt från sin bok ”Mindfulness i hjärnan” om hjärnans känslighet för olika miljöer och upplevelser.

För att förstå hur sinnesstimulerande rum har integrerats och praktiskt används i det dagliga arbetet tar vi hjälp av föreläsare från Sverige, Norge och Danmark.

I självmordets närhet

– att upptäcka och handla tillsammans

En utbildning för alla som i sitt arbete möter människor som inte orkar levaDenna tvådagars utbildning riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer som
tänker på självmord som en utväg; inom vård, skola, kommun och i andra
sammanhang. Vi betonar frågor kring hur man kan hjälpa och förstå den som inte
orkar leva och den personens närstående. Vi pratar också om hur olika instanser kan
samverka för att åstadkomma effektiv suicidprevention. Föreläsare från sjukvård,
forskning, skola och media deltar, liksom personer med egen erfarenhet

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 6tr, 113 64 Stockholm

Sista anmälningsdag 19 dec, först till kvarn gäller.
En förutsättning att utbildningen ges är att vi får tillräckligt många sökande. Fakturering
sker efter sista anmälningsdag. Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som
bindande och faktura skickas ut.

Deltagaravgift: 1900 kr, inklusive fika

Lär dig om ätstörningar inom vuxenpsykiatrin

Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS) inbjuder till en kostnadsfri halvdagsutbildning om ätstörningar för vuxen psykiatrin

OBS! Begränsad platsantal!
Anmälan och frågor till:

anna.collsioo@sll.se

Stockholm Psychiatry Lectures

Vikram Patel: Psychological Treatments for the World: Lessons from Low and Middle Income Countries.   

Vikram Patel, Professor of International Mental Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine and Public Health Foundation of India held a Stockholm Psychiatry Lecture about "Psychological Treatments for the World: Lessons from Low and Middle Income Countries" October 5 2016 at Karolinska Institutet, Stockholm.

Brukarstyrd inläggning i Skåne

Genom projektet Brukarstyrd Inläggning i Skåne (BIS) blir självinläggningsmetoden för första gången vetenskapligt utvärderad i Sverige. Projektet inleddes av Sofie Westling, överläkare i psykiatri, 2015. Metoden, som länge använts i Nederländerna, går ut på att patienter med självskadeproblematik som har återkommande långa inläggningar bakom sig, själva får möjligheten att skriva in sig under kortare perioder.

"Mental illness and suicide after self-harm among young adults- long-term follow-up of self-harm patients, admitted to hospital care, in a national cohort"

En artikel av Karin Beckman, publicerad i Psychological Medicine

Vår studie handlar om självskador hos unga och hur dessa påverkar risken att drabbas av psykisk sjukdom eller självmord senare i livet.

 Att skada sig själv är relativt vanligt, framför allt bland unga, men man vet inte så mycket om hur det går för dessa personer längre fram i livet. Vi ville se om självskadebeteende i unga år står för ett övergående illabefinnande eller om det också innebär mer långvariga psykiska problem. Vi ville även undersöka om risken för självmord ökar och vilka som har störst risk för psykisk sjukdom och självmord.

 Vi kunde se att risken för självmord är 16 gånger högre hos unga vuxna som sjukhusvårdats i samband med en självskada jämfört med andra i samma ålder. Vi såg också att många av dem har fortsatta psykiatriska problem; en av fem behövde psykiatrisk slutenvård och hälften behandlades med psykiatriska läkemedel vid uppföljning mer än fem år efter självskadan. Att ha psykisk sjukdom, särskilt en psykossjukdom, innan eller i samband med självskada ökade risken för senare problematik, både vad gällde självmord och fortsatt psykiatrisk sjuklighet i vuxen ålder.

Högspecialiserad vård för svårt sjuka självskadepatienter

Eva Klingberg från Självskadeprojektet intervjuas på SR P4 om Högspecialiserad vård för svårt sjuka självskadepatienter

”Misstänkliggör inte viktig forskning om adhd”

Vi har inte mörkat några resultat, skriver fyra forskare.

 Maija Konstenius, medicine doktor, legitimerad psykolog på Beroendecentrum Stockholm, Joar Guterstam, legitimerad läkare, doktorand på Centrum för psykiatriforskning, KI, Nitya Jayaram, studierektor för psykiatri forskarskola, koordinator för beroendeforskning på Centrum för psykiatriforskning, KI, och Johan Franck, professor i psykiatri, verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm. 

Marianne Kristiansson, vid CPF, intervjuas i Sveriges Radio

Våldsdåd, som gårdagens dödsskjutningar i München då 10 personer dog och 27 skadades, föregås ofta av en känsla av utanförskap och en psykisk störning hos gärningsmannen. Det säger Marianne Kristiansson vid CPF.