ERITA-projektet i SvD

Johan Bjureberg berättar om hur internet både kan hjälpa och stjälpa ungdomar med självskadebeteende. SvD har tyvärr använt en bild i webbpubliceringen som inte rimmar med Nationella självskadeprojektets riktlinjer

Behandling ska ha vetenskapligt stöd

Debattserie i Sydsvenska dagbladet. CPF-forskarna Lise Bergman Nordgren, Viktor Kaldo och Brjánn Ljótsson skriver en slutreplik om vikten av att behandlingar har brett stöd i vetenskapen.

Poddtips OSU6162

Pia Steensland och Nitya Jayaram-Lindström gästar CNS Podcast och berättar om sin forskning på alkholberoende och preparatet OSU6162, som stabiliserar dopaminfrisättningen.

Poddtips om Stödlinjen

Anne Berman vid Centrum för psykiatriforskning gästar podden Bettingtorsken och berättar om Stödlinjens arbete.

Publicera gratis

Nya avtal gör att forskare vid Karolinska Institutet kan publicera artiklar open access utan publiceringsavgift hos förlagen Royal Society of Chemistry, Springer och Taylor & Francis.