Kostnadsfri internetutbildning

Utbildningen är till för personal som möter personer med problemspelande samt andra personer som i sin yrkesverksamhet behöver veta grundläggande fakta om problemspelande. 

Publicera gratis

Nya avtal gör att forskare vid Karolinska Institutet kan publicera artiklar open access utan publiceringsavgift hos förlagen Royal Society of Chemistry, Springer och Taylor & Francis.

Ketaminstudien i media

Kit.se har intervjuat CPF-forskaren Mikael Tiger och en deltagare i studien av ketaminbehandling vid depression. Forskarna hoppas på att studien ska kunna bidra till att utveckla bättre behandlingar av depression. Studien rekryterar deltagare.

Hyr våra lokaler på Norra Stationsgatan