Biträdande verksamhetschef till Centrum för psykiatriforskning

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef som kommer att vara placerad i CPF:s stab. Som biträdande verksamhetschef arbetar du tillsammans med CPF:s verksamhetschef inom administration och ledning av forskning, undervisning och utveckling. 

Studierektor för ST med ansvar för kurser till METIS region Stockholm

Som studierektor för ST med ansvar för kurser ansvarar du bland annat för att leda arbetet med att stödja kursgivning för ST-läkarna inom region Stockholm-Gotland. 

Heldag om spelberoende - 7 juni!

Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag om spel och spelberoende (spel om pengar). Lär dig mer om vad spelberoende är för något, hur det skiljer sig från andra beroenden och vad man behöver veta om man möter personer med spelberoende i sitt yrke.

Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser begränsat. Anmäl dig senast 31/5 till anders.nilsson.2@ki.se. Välkommen!

Heldagen ingår i fyradagarsutbildningen som är den 7-10/6. Utbildningen är fullsatt, men det finns platser kvar till heldagen den 7/6.

Psychiatry Research Lunch Seminar - 2 juni, kl. 12

Föreläsare: Professor John Cunningham. Ämne: "Can a Person with an Addiction Get Effective Help via the Internet?" 

Stockholm Psychiatry Lectures

Professor Carol Tamminga, The University of Texas Southwestern Medical Center: New Treatments in Schizophrenia Based on Learning and Memory

Favorit i repris - föreläsningen hölls den 27 april 2011.  

När livet blir outhärdligt

Den 18 maj presenterades Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport, som i år belyser den ökade psykiska ohälsan bland unga. Rapporten visar att allt fler unga, mellan 15-25 år, uppger att de mår sämre psykiskt. 

4 frågor till Long Long Chen

Läkartidningen ställer 4 frågor till Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst och f.d. amanuens för läkarprogrammet/grundutbildningen vid CPF.

Utlysning doktorandmånad 2017

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för år 2017.

Utlysning postdoc 2017

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för högst fyra postdocs för att främja den kliniskt inriktade forskningen.

OBS! Ändrat datum när det gäller behörighet att söka.

Improving Childhood Anxiety Treatment Outcomes by Involving Parents: How and for Whom? - 31 maj

Barninternetprojektet och BUP CPF bjuder in professor Wendy Silverman från Yale University, som kommer till Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscenter (CAP-RC). Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs!

Tid: 15-16.15. Plats: Gävlegatan 22 (plan 8) - Föreläsningssal: Leo. 

Nytt nummer av Medicinsk Vetenskap

Depression är den tredje viktigaste orsaken till ohälsa i hela världen. Ändå vet man förvånansvärt lite om vad som händer i hjärnan hos dem som drabbas av denna sjukdom. Nya numret av Medicinsk Vetenskap handlar om hur man med hjälp av den kunskap som ändå finns försöker hitta nya behandlingar.