CPF Forskare och BRIS i projekt för barn som flytt

Organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, har inlett ett arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt. De ska bland annat erbjuda stödgrupper och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Forskare vid Karolinska Institutet ska hjälpa till.

– Vi ska ta fram kunskapsunderlag och delta i projektgruppen. Vi ska också bevaka forskningen på området och skapa kontakter med både forskare och praktiker, säger Clara Hellner Gumpert,chef för Centrum för Psykiatriforskning.

Under 2015 anlände över 70 000 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Doktorand vid CPF utsedd till årets transhjälte

 

Cecilia Dhejne, överläkaren, psykiatern, kliniska sexologen och doktorand vid CPF utsedd av föreningen Tranföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) till årets transhjälte. Detta är första gången någon från sjukvården har fått denna utmärkelse. Priset har tidigare gått till personer inom juridik och politik bla till Barbro Westerholm, Ulrika Westerlund och Erik Ullhag.

Motivationen för priset:  Cecilia Dhejne har varit i framkant i arbetet med att modernisera vården för könsdysfori. För hennes strävan att vården ska svara mot behoven hos alla i den heterogena grupp som söker vård och hjälp

 

 

Tendens till positiva resultat av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den svenska kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Skolfam medför små förbättringar av perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga bland familjehemsplacerade barn. Det visar en effektutvärdering av Natalie Durbeej och Clara Hellner Gumpert som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Effektutvärderingen redovisas i en ny rapport från CPF. 

Doktorand vid CPF intervjuas i DN

Acceptans ett verktyg för att hantera stressen

Psykologen och forskaren Fredrik Livheim blev tidigt intresserad av kopplingen mellan mindfulness och psykologisk behandling, på grund av egna erfarenheter

Psykiatristöd.se erbjuder nytt vårdprogram för EIPS

Psykiatristöd.se har breddat sitt utbud med ett nytt regionalt vårdprogram för diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Personlighetssyndrom EIPS är en psykiatrisk sjukdom som innebär omfattande ohälsa med självskadebeteende, ångest, hög självmordsfrekvens samt sänkt social och arbetsrelaterad funktionsnivå.

Nya resurscentrum för psykisk hälsa

I den årliga överenskommelsen om psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa en nyhet

Stockholm Psychiatry Lectures

Vikram Patel: Psychological Treatments for the World: Lessons from Low and Middle Income Countries.   

October 5 2016 at Karolinska Institutet, Stockholm.

 

Interpersonal violence and the prediction of short-term risk of repeat suicide attempt

En ny artikel publicerad av Axel Haglund

"Mental illness and suicide after self-harm among young adults- long-term follow-up of self-harm patients, admitted to hospital care, in a national cohort"

En artikel av Karin Beckman, publicerad i Psychological Medicine

Vår studie handlar om självskador hos unga och hur dessa påverkar risken att drabbas av psykisk sjukdom eller självmord senare i livet.