Poddtips OSU6162

Pia Steensland och Nitya Jayaram-Lindström gästar CNS Podcast och berättar om sin forskning på alkholberoende och preparatet OSU6162, som stabiliserar dopaminfrisättningen.

Nya medel till Fotboll utan fylla

Regeringen tilldelar STAD:s projekt Fotboll utan fylla 1 150 000 kronor. Därutöver bidrar Riksidrottsförbundet med 800 000 och AIK, Djurgården och Hammarby med 100 000 kronor vardera. Projektet har kunnat visa på en minskad andel besökare som dricker alkohol, en minskad genomsnittlig promillenivå och en minskad andel kraftigt berusade.

Elitidrottare mot doping

STAD:s anti-dopingprojekt 100% ren hårdträning har knutit till sig ambassadörerna Sarah Sjöström, Susanna Kallur, Heidi Andersson och Björn Ferry. Se filmer och läs mer om de nya samarbetena och projektets arbete mot doping på den nya webbplatsen.

Kostnadsfri internetutbildning

Utbildningen är till för personal som möter personer med problemspelande samt andra personer som i sin yrkesverksamhet behöver veta grundläggande fakta om problemspelande. 

Poddtips om Stödlinjen

Anne Berman vid Centrum för psykiatriforskning gästar podden Bettingtorsken och berättar om Stödlinjens arbete.

Publicera gratis

Nya avtal gör att forskare vid Karolinska Institutet kan publicera artiklar open access utan publiceringsavgift hos förlagen Royal Society of Chemistry, Springer och Taylor & Francis.