Excellence in Neuroscience Research (EINAR) går i år till tre av våra kollegor på CPF

Christian Rück - ”Årets Youtuber” – för Stockholm Psychiatry Lectures som har fått >40000 visningar och nästan 6000 följare på Youtube. En viktig insats inom tredje uppgiften.

Pia Kvillemo – Årets publikation för artikeln “Sickness Absence and Disability Pension After Breast Cancer Diagnosis” impact factor 24.

Susanna Kron, administratör för grundutbildning – ”Årets administratör”  för hennes insatser.