Illicit Drug Use Among Gym-Goers: a Cross-sectional Study of Gym-Goers in Sweden

Nypublicerad artikel i tidskriften Sports Medicine Open av forskarna Yasmina Molero, Ann-Sofie Bakshi och Johanna Gripenberg på STAD.

Grundläggande utbildning i psykiatrisk basutredning

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården. 

Kursen syftar till att ge deltagarna en gemensam kompetensgrund om den psykiatriska basutredningen.

CPF Forskare och BRIS i projekt för barn som flytt

Organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS, har inlett ett arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt. De ska bland annat erbjuda stödgrupper och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Forskare vid Karolinska Institutet ska hjälpa till.

– Vi ska ta fram kunskapsunderlag och delta i projektgruppen. Vi ska också bevaka forskningen på området och skapa kontakter med både forskare och praktiker, säger Clara Hellner, chef för Centrum för Psykiatriforskning.

Under 2015 anlände över 70 000 barn till Sverige, varav hälften var ensamkommande. Projektet Tillsammans för barn som flytt finansieras med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Distansstöd för den som spelar eller dricker för mycket

Det inte lätt att erkänna att man spelar eller dricker för mycket. Det är inte mer än en av fem personer med alkoholproblem, som söker professionell hjälp, och bara ca en av 10, bland de som spelar för mycket. Ett naturligt steg idag är att söka hjälp via Internet.

Läkemedel mot återfall i amfetaminberoende - ett steg närmare att förstå mekanismen för naltrexon

Antalet individer i världen som använder amfetamin är större än det för heroin och kokain tillsammans. Trots detta är det mycket färre som får behandling, och det har saknats läkemedel som förebygger återfall i amfetaminberoende. I en ny studie publicerad i Translational Psychiatry, undersöktes effekten av naltrexon på amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning i hjärnan med PET och mikrodialys för att belysa verkningsmekanismen. Naltrexon hade ingen mätbar effekt på dopaminfrisättning efter akut amfetamintillförsel, men dämpade amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning efter att amfetamin givits under en längre tid. Detta kan tyda på att opioidsystemet rekryteras i allt högre grad då ett intermittent bruk av amfetamin övergår i ett beroende. En tidigare klinisk prövning (Jayaram-Lindström et al., 2008) har visat att naltrexon minskar andelen amfetaminpositiva urinprover, ökar retention i behandlingen och andelen patienter som uppnår kontinuerlig drogfrihet. Dessa positiva resultat har även kunnat upprepas i senare kliniska prövningar (Tiihonen et al., 2012, Ray et al., 2015). Som ett resultat av denna forskning ingår naltrexon sedan 2015 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (rekommendationsgrad 4) det första läkemedlet på denna indikation.  

Se filmen som Karolinska Institutet producerat om en av våra medarbetare på CPF

Möt Johanna Gripenberg, forskargruppsledare och enhetschef på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och få en kort presentation om STADs verksamhet. I filmen träffar ni även STADs medarbetare Frida Bergenblad, Kamilla Nylund, Tobias Elgán och Erik von Essen.

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Det finns en förhöjd risk för att bli dömd för våldsbrott om man vårdats för självskadebeteende, visar en ny studie som doktorander och forskare vid CPF har gjort i samarbete med Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Studien, som är en registerbaserad studie innefattande alla svenska medborgare födda mellan 1982 och 1998, publicerades nyligen i JAMA Psychiatry.

Tendens till positiva resultat av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den svenska kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Skolfam medför små förbättringar av perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga bland familjehemsplacerade barn. Det visar en effektutvärdering av Natalie Durbeej och Clara Hellner som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Effektutvärderingen redovisas i en ny rapport från CPF. 

ALF Klinisk forskningstjänst

Forskningsrådet fattade den 8 juni beslut om tilldelning av stöd till Forskar ST 2018, kliniska postdoktorer 2018, kliniska forskare 2018 och högre kliniska forskare 2018. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Ändamålet är att forskningens resultat ska komma patienterna till nytta.  

Stort grattis till våra CPF-kollegor som är bland årets mottagare av ALF anslag!

  • Forskar ST : Lotfi Khemiri, Doktorand
  • Kliniska Forskare : Anders Hammarberg, Post doc
  • Högre Kliniska Forskare : Viktor Kaldo, Docent 
  • Eva Serlachius, Docent