Skriv ut den här sidan

Fortbildning

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning samordnar och genomför fort-och vidareutbildning inom psykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri främst i Stockholms län. Utbildningarna är väl förankrade i dagsaktuell forskning samt har ett tydligt vårdnära fokus.

CPF Fortbildning utför utbildningar i egen regi och stödjer vid behov de medarbetare inom SLLs psykiatriska verksamheter som själva anordnar kurser. Vi har ett stort antal samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Våra kurser är öppna för ett flertal olika målgrupper och våra lärare är forskare inom området vilket bidrar till att de har god och aktuell kunskap inom sitt ämne. Kurserna är öppna för alla verksamheter inom SLSO och övriga vårdgrannar i landet.

Vi är det centrala metiskansliet http://www.metiskurser.se/

CPF Fortbildning har många samarbetspartners och ett brett kontaktnät inom psykiatrin. Fortbildningen har poänggivande utbildningar i samarbete med Karolinska Institutets uppdragsutbildning, inom till exempel beroende och farmakologi. Våra lärare är forskare inom området vilket bidrar till att de har god och aktuell kunskap inom sitt ämne. Fortbildningen har också kurser i egen regi som exempelvis riktar sig till blivande ST-handledare och ST-läkare inom psykiatrin.

Kurserna är öppna för alla verksamheter inom SLSO och övriga vårdgrannar landet.

Fortbildningens nyhetsbrev

Prenumerera till Centrum för psykiatriforskning och Fortbildningens nyhetsbrev. Vårt syfte med detta nyhetsbrev är att du ska kunna läsa mer om våra kurser och enkelt klicka in och anmäla dig på länken i nyhetsbrevet.