Skriv ut den här sidan

Lediga tjänster

Studierektor för Kliniska forskarskolan i psykiatri

Karolinska Institutet arrangerar tillsammans med Stockholms läns landsting en lokal forskarskola med inriktning mot psykiatri för kliniker. Under förutsättning att de formella besluten fattas kommer nästa forskarskola påbörjas september 2017 och utlysning sker under vårterminen 2017. Vi söker ny en ny studierektor för forskarskolan.
Då det är osäkert om forskarskolan kommer att finnas kvar i sin nuvarande form gäller det nu aktuella uppdraget som studierektor i första hand perioden VT 2017-VT 2019. Uppdraget är på ca halvtid och kan kombineras med annan tjänstgöring som forskare eller kliniker.
Behörig att gå forskarskola är den som har grundläggande behörighet för forskarutbildning och en för området relevant högskoleutbildning. Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier och pågår under två år uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. Kursprogrammet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander på Karolinska Institutet. Det innehåller en fördjupning i forskningsmetodik med tonvikt på epidemiologisk metodik och biostatistik. En del av utbildningen sker i samverkan med forskarskolan i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en studierektor med uppdrag i två år. Detta är en uppgift som omfattar 40-50% förordnande vid Centrum för psykiatriforskning. Arbetet innefattar självständigt ansvar för planering och samordning av kurserna samt examination och utvärdering. Förutom studierektor finns också en kursadministratör på deltid.

Kvalifikationer
Sökande ska vara disputerad vid medicinsk fakultet, ha erfarenhet av undervisningsarbete och stort intresse för utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning. Utbildning och erfarenhet av universitetspedagogik är önskvärt samt genomgången handledarkurs (det sistnämnda kan göras efter tillträde).
Meriterande för uppdraget är:

 Erfarenhet av forskning inom psykiatri/psykologi-området
 Erfarenhet av kursledning/kursledaransvar
 Handledning och examination av studentuppsatser och/eller doktorander
 Pågående egen forskning
 Administrativ skicklighet
 Klinisk skicklighet inom psykiatri
 Pågående eget pedagogiskt utvecklingsarbete

Vi lägger stor vikt vid förmåga att samarbeta och kommunicera med doktorander och lärare.
Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via KI:

Projektledare SVIPS-projektet till Centrum för psykiatriforskning

Senast ändrad: 2017-02-28