Skriv ut den här sidan

Lediga tjänster

Forskningssjuksköterska inom område Psykos

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). CPF har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. Vi är idag c:a 300 medarbetare fördelat på SLSO och KI.  

Vid Centrum för psykiatriforskning, CPF, bedrivs forskning av hög kvalitet inom området psykiatri. Vårt samarbete med kliniker vid inom Stockholms läns sjukvårdsområde ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen.  

Inom CPF pågår projektet Karolinska Schizophrenia Project (KaSP) vilket bedrivs inom Norra Stockholms psykiatri, Nordvästra Stockholms Psykiatri, Södra Stockholms psykiatri och PRIMA vuxenpsykiatri. KaSP är en studie av patienter vilka nyinsjuknat i psykos och där syftet är att studera patofysiologin vid psykos och schizofreni. Ett viktigt fokus är huruvida inflammation är en bidragande orsak till att man utvecklar en psykos. Vi undersöker bland annat hjärnmorfologi (MRI), neurotransmission (PET), ryggmärgsvätska, blodprovsanalyser, genetik, symtom och kognitiva förmågor. Projektet startade januari 2011 och målet är att patienterna skall inkluderas i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet innan insättning av neuroleptika. Forskningsprojektet sker i nära samarbete med andra forskargrupper inom institutionen för klinisk neurovetenskap, samt på institutionen för fysiologi och farmakologi.  

Vi söker nu en forskningssjuksköterska till projektet KaSP. En stor del av CPF, inklusive både stab och flera forskargrupper, är belägen på Norra Stationsgatan 69 som kommer att utgöra basen för din anställning.  

Arbetsuppgifter  

Forskningssjuksköterskorna ansvarar för forskningsprojektets komplicerade logistik genom att boka alla undersökningar och sedan följa med patienten till samtliga av dessa som alla äger rum på Karolinska sjukhuset, Solna. Du kommer att ha telefonkontakt med patienter som ingår i studien för att informera om de medicinska undersökningarna och bokning av dessa, såsom blodprover, LP, PET och MR-undersökning av hjärnan mm. Sammanställning av samtliga skattningar, dokumentering i patientens journal (TakeCare) och i specifik forskningsdatabas genomförs också av dig som forskningssjuksköterska. I viss mån förekommer även skattningar av patientens symtomatologi genom PANSS och SCID. Du ansvarar även för rekryteringen av patienterna genom kontinuerlig kontakt med avdelningar och öppenvårdsenheter där dessa patienter förekommer. En viktig del av det arbetet innefattar att presentera projektet i olika sammanhang ute på kliniken såsom t.ex. på APT-möten och vara projektets ”ansikte utåt”.  

Kvalifikationer  

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och med erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård, helst med psykospatienter. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att arbeta med klinisk forskning, med god vana av att bemöta och kommunicera professionellt med studiedeltagare. Du bör ha grundläggande kunskaper i excel och powerpoint. Du utför dina arbetsuppgifter både självständigt och tillsammans med kollegialt samarbete med programkoordinatorn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är välorganiserad och flexibel och trygg i kontakten med patienterna. Samarbetsvillig med god initiativförmåga och att du har en hög servicekänsla. Vi ställer höga krav på noggrannhet och förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet.  

Uppgifter om anställning

Visstidsanställning på 50% under 6 månader med möjlighet till förlängning. Utifrån kommande besked om ekonomiska anslag kan det bli aktuellt med högre tjänstgöringsgrad än 50%.

Kontakt

För frågor om innehållet/arbetsuppgifter i tjänsten kontakta Henrik Gregemark, forskningssjuksköterska i KaSP-projektet, på telefonnummer 072-522 39 07

För andra frågor kontakta Joanna Bruzelius, HR-konsult CPF, på telefonnummer 073-022 08 90 eller mailadress joanna.bruzelius@sll.se

För att ansöka om denna tjänst, klicka in på länken nedan.

Senast ändrad: 2017-09-06