Skriv ut den här sidan

Grundutbildning

Centrum för psykiatriforskning har ansvar för grundutbildningen inom psykiatri och beroende på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Vi tillhandahåller även kurser inom psykiatri på specialistutbildningen för sjuksköterskor samt på sjukgymnast-, arbetsterapeut- och logopedutbildningarna.

Vad har Centrum för psykiatriforskning för ansvarsområde?

Vårt område ansvarar för grundutbildningen, framför allt på läkarutbildningen som ges vid Karolinska Institutet. Vi har ansvar för kurserna i psykiatri och beroende, men vi undervisar också i psykiatridelarna av sjukgymnast-, arbetsterapeut-, och specialistsjuksköterskeutbildningarna.  Vi samordnar alla utbildningsinslag, som föreläsningar, seminarier, praktisk utbildning och så förstås skriftliga prov och andra examinationer. Vi arbetar kontinuerligt med att förtydliga kompetensmålen och att utveckla pedagogiken.

Våra mål när det gäller utbildningen vid bedriver är att:

  • den ska vara av hög kvalitet med modern pedagogik
  • utveckla den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen
  • främja att psykiatrisk kunskap får större utrymme inom vårdutbildningarna
  • stimulera forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik
  • visa på forskningsmöjligheter inom de psykiatriska områdena

Vi samlar regelbundet lärare för samordning av utbildningsinslag som föreläsningar, skriftliga prov och tentamina. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med kompetensmål och utveckling av pedagogiken.

Vilka är era lärare?

Vi har universitetslektorer och – adjunkter vid Karolinska Huddinge, St. Göran, Karolinska Solna och Beroendecentrum Stockholm. Sen finns det kursamanuenser som oftast är läkare under specialistutbildning, och så har vi våra kurssekreterare som ser till att kurserna fungerar bra.

Aktuellt!

Varje år samlar vi våra lärare för ett internat, där vi arbetar för att förkovra och utveckla undervisningen till exempel genom nya samarbeten. Utbildningarna integreras mycket med varandra.