När det blev lättare för barn och unga att via ett 020-nummer nå psykiatrin togs resurserna från BUP:s specialistmottagningar. Med lång köbildning till följd.

Publicerad: 2016-04-15

– Nu är det istället flera månaders väntetid för dem med svårast problematik, säger Anneli Parnegård, överläkare på Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö.