Skriv ut den här sidan

Svårt få vård för självskadebeteende

Sedan september 2015 har regionen inga avtal med några behandlingshem för självskadebeteende. 2018 ska självskadevården vara fullt utbyggd. Till dess riskerar patienter att hamna i kläm. 

Publicerad: 2016-03-21

I många år har patienter med självskadebeteende kunnat få plats på behandlingshem genom regionens valfrihetsbudget. Men sedan den sista september 2015 har regionen inga avtal med behandlingshem. I många år har Västra Götaland använt region Skånes tre upphandlade behandlingshem, men när deras avtal löpte ut stod även den västsvenska regionen utan.