Disputation Mats Persson

  • Startdatum: 2017-10-20 10:00
  • Slutdatum: 2017-10-20 14:00
  • Plats: Sal H1 (Röd). Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet campus Huddinge

Violence among offenders with mental disorders

Huvudhandledare

Adj. professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Bihandledare

Professor Henrik Belfrage, Linköpings universitet, Institutionen för liv och hälsa

Opponent

Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Betygsnämnd

Professor Marie Torstensson Levander, Malmö högskola, Hälsa och samhälle

Docent Eva Lindström, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap