Vi på Utvecklingscentrum

Teamet på UC har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrisk vård och av framgångsrika förbättringsarbeten.

Teamet är tvärprofessionellt, med en sammansättning som motsvarar verksamheternas behov av kunskap och erfarenhet.

Kontakta någon av medarbetarna på Modulstöd om du har några frågor rörande Utvecklingscentrum.