Vi på Utvecklingscentrum

Teamet på UC har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrisk vård och av framgångsrika förbättringsarbeten.

Teamet är tvärprofessionellt, med en sammansättning som motsvarar verksamheternas behov av kunskap och erfarenhet.

Ledare Utvecklingscentrum

Vi arbetar också vid Utvecklingscentrum

Hannah Asad Aldorsson

Utvecklingsledare
(Inlånad från Rättspsykiatri Vård)

Jonas Pils

Skötare
Utvecklingsledare
(Inlånad från Psykiatri Södra Stockholm)

Mats Romgard

Skötare
Utvecklingsledare
(inlånad från Rättpsykiatri Vård)