Skriv ut den här sidan

Anlita utvecklingscentrum

Just nu kan inte Utvecklingscentrum ta emot några ansökningar på grund av omorganisation. Kontakta någon av medarbetarna på Modulstöd om du har några frågor.

Vänligen uppmärksamma att alla rutor måste fyllas i. Skickad ansökan bekräftas genom nytt tack-fönster.

Ansökningsformulär

Vi hör av oss så snart vi kan!

Verksamhetsområde och enhet(er) som omfattas
SLSO
 
 
Kontaktperson(er)
Vilket område avser ansökan och varför behöver det förbättras?
Vad är de förväntade resultaten av förbättringen?
Kommer förbättringen beröra andra inom eller utom den egna organisationen?
Övriga eventuella uppgifter av betydelse för ansökan.
Ansökan stöds av verksamhetschefen