Skriv ut den här sidan

Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum (UC) är en resurs för psykiatrin i Stockholms län. Vi erbjuder stöd för systematiskt förbättringsarbete inom vård, behandling, ledarskap och organisation.

UC stödjer verksamheternas initiativ till förbättrade arbetssätt.

Vi kan bistå med kunskap och verktyg för intervention, implementering, utvärdering och hållbarhet över tid. Det kan gälla allt från omfattande projektledning till begränsade uppdrag i förbättringsarbete.

Verksamheterna kan vända sig till UC både vid behov av komplexa interventioner eller vid mer grundläggande förbättringar i den vardagliga vården.

Utvecklingcentrum är nu Nod till Sveriges kommuner och landsting, uppdrag psykisk hälsa

CPF Utvecklingscentrum är nu officiellt Sveriges Kommuner och landstings nod för det digitala stödet i kliniskt förbättringsarbete. Utvecklingscentrum ansvarar för Stockholm inklusive Gotland, Sörmland och Uppsala län.

Om ni är intresserade att börja använda det digitala stödet kontakta Enhetschef Annika Dahlback via mail: annika.dahlback@sll.se