Medarbetare Nationella Självskadeprojektet

Projektledare Nationella Självskadeprojektet

Eva Klingberg

Projektledare

Vi arbetar också i Nationella Självskadeprojektet

Brjann Lotsson

Hanna Sahlin

Forskare

Johan Bjureberg

Forskare