Skriv ut den här sidan

Modulstöd - verksamhetsutveckling psykiatri

CPF Utveckling/Modulstöd ansvarar för att ge stöd vid införandet av beprövade former av verksamhetsutveckling. 

Vad är Modulstöd?

Modulstöd innefattar idag modulerna Frigör Tid till Vård (en form av verksamhetsutveckling), Lugna Rummet och Utbildning i grundläggande psykiatri. Dessa utvecklingsmoduler, som tidigare var delprojekt inom Heldygnsvårdsprojektet Parasollet, är från och med 2015 tillgängliga för ert framtida arbete med verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har uppdragit åt CPF att organisera resursstöd och utbildning vid införandet av moduler. CPF ordnar också en årlig inspirationsdag.

Hur får vi del av Modulstöd?

Samtliga psykiatriska kliniker som bedriver heldygnsvård kan avtala om utvecklingsmoduler för ett år i taget. CPF Modulstöd medverkar som stöd under införandet. Finansieringen sker genom HSF efter att ansökan blivit prövad och godkänd i psykiatrins utvecklingsgrupp. Därefter skrivs tilläggsavtal med ordinarie avtalshandläggare på HSF. Medel som tilldelas verksamheten betalas ut i juni respektive december varje år i samband med avtalsuppföljning förutsatt att arbetet är genomfört enligt överenskommelsen.

Ansökan om deltagande och stöd i utvecklingsmodulerna görs via ansökningsformulär och skickas till annika.dahlback@sll.se på CPF för vidare handläggning och beslut i psykiatrins utvecklingsgrupp.

Efter godkänd ansökan kontaktas enhetschefen av verksamhetsutvecklare från CPF för vidare planering inför uppstart.

Målet med Modulstöd

Målet är att utifrån enheternas behov bidra till att utveckla och förfina metoder och arbetssätt. I förlängningen kan detta leda till förbättrad säkerhet, kvalitet och vårdupplevelse för patienten och förbättra arbetsmiljö för medarbetarna, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen. 

Medel som tilldelas verksamheten betalas ut i juni respektive december varje år i samband med avtalsuppföljning

En inspirationsdag fylld med kunskap, skratt och tårar

Norra Latin var till bredden fylld med deltagare på årets Inspirationsdag för den psykiatriska heldygnsvården.