Medarbetare STAD

Enhetschef STAD

Johanna Gripenberg

Enhetschef

Vi arbetar också vid STAD

Anna Strandberg

Fil. dr

Frida Bergenblad

Projektassistent

Håkan Källmén

Docent

Natalie Durbeej

Med. dr
(Tjänstledig)

Pia Kvillemo

Med. dr

Tobias Elgán

Forskare

Unda Lönnqvist

Projektledare

Vendela Hasselberg

Projektassistent