Medarbetare STAD

Enhetschef STAD

Johanna Gripenberg

Enhetschef

Vi arbetar också vid STAD

Anna Strandberg

Fil. dr

Frida Bergenblad

Projektassistent

Håkan Källmén

Docent

Isabelle Sundin

HR-konsult
(Föräldraledig)

Natalie Durbeej

Med. dr
(Tjänstledig)

Pia Kvillemo

Med. dr

Tobias Elgán

Forskare

Unda Lönnqvist

Projektledare

Vendela Hasselberg

Projektassistent