Medarbetare Spelberoende

Programkoordinator Spelberoende

Ingvar Rosendahl

Programkoordinator
Med. dr.

Vi arbetar också vid Spelberoende

Anders Nilsson

Psykolog
Doktorand

Anne H Berman

Projektledare
Docent

Henrik Josephson

Psykolog
Doktorand

Håkan Wall

Psykolog
Doktorand
(föräldraledig 50%)

Kristoffer Magnusson

Psykolog
Doktorand

Lisa Runfors

Behandlare

Maria Vinberg

Projektledare

Nanna Hübinette

Administratör