Medarbetare Ätstörningar/ KÄTS och SCÄ FoU

Programkoordinator

Claes Norring

Adj. professor
Leg. psykolog

Enhetschef KÄTS

Andreas Birgergård

Forskargruppsledare
Docent

Enhetschef SCÄ FoU

Elisabeth Welch,

fil.dr
leg. psykolog

Vi arbetar också vid KÄTS

Anna Collsiöö

Webbmaster/redaktör
Pressansvarig

David Clinton

Leg. psykolog
Docent

Elin Monell

Leg. psykolog
Doktorand

Elisabet Lannfelt

Leg. psykolog

Emma Forsén Mantilla

Leg. psykolog
Med. dr

Johanna Levallius

Leg. psykolog
Med. dr

Louise Högdahl

Leg. psykolog
Doktorand

Sara Norring

Administratör

Vi arbetar också vid SCÄ FoU

Anne-Charlotte Wiberg

Socionom
Leg. psykoterapeut och doktorand

Christina Holmén

Psykiatrisjuksköterska

Kristofer Ekström

Kommunikatör och projektledare

Mattias Strand

Överläkare
forskarstuderande

Nils Erik Svedlund

Forskarstuderande
Överläkare

Thomas Parling

forskningskoordinator och handledare

Lisa Brask

Socionom vid Eira-mottagningen

Anna-Maria af Sandeberg

överläkare Eira-mottagningen

Andreas Larsson

Överläkare Eira-mottagningen