Skriv ut den här sidan

Professor i psykiatri förenad med tjänstgöring som specialist i psykiatri vid SLSO - Inriktning mot forskning

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns.

Avdelning

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets (KI) största institutioner. En av institutionens fem avdelningar är Centrum för psykiatriforskning (CPF). Vid CPF bedrivs tvärvetenskaplig och multiprofessionell forskning, grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning relaterat till psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.

Exempel på aktuell forskning är studier associerade till olika diagnostiska kategorier (t ex psykos, OCD och substansmissbruk), epidemiologisk forskning om alla aspekter av psykisk ohälsa och utvecklingsrelaterade störningar, liksom klinisk behandlingsforskning i samarbete med Stockholms läns landsting. Mer information om CPF finns på institutionens hemsida http://ki.se/cns eller http://psykiatriforskning.se.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot forskning. Innehavaren kommer att bedriva forskning och undervisa på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vi söker en erfaren och kvalificerad forskare inom området psykiatri, som kan uppvisa vetenskaplig- och pedagogisk skicklighet samt stark kompetens inom området. Innehavaren av professuren förväntas ta ansvar för samordning av utbildningen i psykiatri på läkarprogrammet, liksom att handleda doktorander. Personen förväntas leda och utveckla banbrytande forskning inom ämnesområdet, bidra till att bygga och utveckla den kritiska massa av kompetenser som behövs för att stärka KI:s synlighet inom området, såväl nationellt och internationellt. Innehavaren förväntas söka och erhålla forskningsmedel i nationell och internationell konkurrens.

Till uppgifterna hör även att utveckla respektive etablera multidisciplinära forskningsnätverk både nationellt och internationellt inom området. Den sökande ska även främja utvecklingen av psykiatrisk forskning genom undervisning, forskarutbildning och genom tredje-uppgiften aktiviteter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och även klinisk skicklighet.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i psykiatri vid berörd sjukvårdsenhet och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i psykiatri, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Den nya professorn skall uppfylla behörighetskrav i enlighet med KI:s anställningsordning. Den sökande skall uppvisa god förmåga att leda forskning som berör de psykiatriska sjukdomstillstånden. Sökande ska ha god förmåga att samverka med andra forskare och kliniker samt mycket goda kunskaper i att tala och skriva på något av de skandinaviska språken samt engelska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Att ha lett forskningsprojekt med fokus på klinisk och/eller translationell forskning som berör det psykiatriska sjukdomstillstånden är meriterande. Att ha erhållit betydande forskningsanslag i konkurrens inom det detta forskningsområde är också meriterande. Vidare förväntas den sökande ha väl etablerat nationellt och internationellt samarbete inom det psykiatriska forskningsfältet. Utbildning i och erfarenhet av akademiskt ledarskap är meriterande.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform - Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning - Heltid

Tillträde - Enligt ök

Löneform - Månadslön

Antal lediga befattningar - 1

Sysselsättningsgrad - 100%

Ort - Stockholm

Län - Stockholms län

Land - Sverige

Referensnummer - 2-6049/2018

Kontakt - Mats J Olsson / Head of Department, 08-524 824 64

Facklig företrädare - Venus Azhary, OFR, 0707-124 127, Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se, Arsalan Amir, SACO, arsalan.amir@ki.se, 08-517 733 37

Publicerat - 2018-12-18

Sista ansökningsdag - 2019-01-31

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi – ansök och läs mer här.