Skriv ut den här sidan

Post Doc

Post doc 2018-2019

Centrum för psykiatriforskning har under våren utlyst ekonomiskt forskningsstöd för högst fyra post docs för att främja den kliniskt inriktade forskningen. ALF-medel för kliniskt inriktad medicinsk forskning avser ett brett ämnesperspektiv och forskning av sådan kvalitet och sådant innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till nydisputerade kliniskt verksamma forskare.

Medel avsätts i första hand för frigörande av tid motsvarande fyra månaders forskning på heltid under 2018 och 2019. Om ekonomin tillåter kan förlängning med ytterligare ett år beviljas. Medlen rekvireras av verksamheten (kliniken) och används för forskning inom ramen för anställning vid SLL, vilket förutsätter samtycke från vederbörande verksamhetschef. 

Ansökningstiden för post doc tjänsterna för 2018-2019 gick ut den 31 maj och det har kommit in 9 ansökningar.                                                                                                                                              

Dessa ansökningar kommer nu att granskas av externa sakkunniga och berörda kommer att få  besked i höst. Ansökningarna kommer att bedömas med avseende på projektets frågeställning, metodik, patientnytta och forskargruppens kompetens. Forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling. 

Senast ändrad: 2017-06-20