Skriv ut den här sidan

EKONOMISKT FORSKNINGSSTÖD TILL DOKTORANDER 2019

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för år 2019. Stödet kommer i första hand riktas mot doktorander som är i senare fas av forskarutbildningen, med beaktande av till exempel publikationer och genomförd halvtidskontroll.

För behörighet att söka gäller att den sökande ska

  • ha en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Doktorander med annan anställning kan komma ifråga om projektet bedöms ha nytta för den psykiatriska vården i Stockholms län
  • ha påbörjat ett avhandlingsarbete med inriktning mot doktorsexamen inom ett psykiatriskt forskningsområde, inklusive vårdvetenskap
  • vara inskriven i forskarutbildning (dvs. vara registrerad som doktorand)

Arbetsgivaren ersätts för kostnaden för en månadslön (högst 42 000 kr/månad) plus sociala avgifter. Vid högre lönebelopp måste sökanden själv förankra kompletterande finansiering med sin verksamhetschef. Medel kan sökas för en månad.

Ansökan görs genom att fylla i en särskild blankett. Blanketten ska därefter signeras innan den scannas och mailas till Lena Brorsson på lena.brorsson@sll.se

Ansök genom blanketten nedan senast den 1 juni!

För frågor, kontakta verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström på nitya.jayaram@ki.se