Skriv ut den här sidan

EKONOMISKT FORSKNINGSSTÖD TILL DOKTORANDER 2018

Centrum för psykiatriforskning har utlyst ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för år 2018. Stödet kommer i första hand riktas mot doktorander som är i senare fas av forskarutbildningen, med beaktande av till exempel publikationer och genomförd halvtidskontroll.

För behörighet att söka gäller att den sökande ska

  • ha en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Doktorander med annan anställning kan komma ifråga om projektet bedöms ha nytta för den psykiatriska vården i Stockholms län.
  • ha påbörjat ett avhandlingsarbete med inriktning mot doktorsexamen inom ett psykiatriskt forskningsområde, inklusive vårdvetenskap. 
  • vara inskriven i forskarutbildning (dvs. vara registrerad som doktorand)

Ansökningstiden gick ut den 31 maj och det har kommit in 24 ansökningar. Ansökningarna gås nu igenom och sökande kommer att få besked efter sommaren.  

Senast ändrad: 2017-12-27