Skriv ut den här sidan

Delta i en forskningsstudie

För att kunna utvärdera behandlingar, ofta nya, behövs deltagare som vill vara med i en studie. Välkommen med din anmälan!

Studie av ketaminbehandling vid depression

Ett möjligt genombrott för depressionsbehandlingen är upptäckten att narkosmedlet ketamin, givet i låg dos en enda gång, inom enstaka timmar kan ge kraftfull antidepressiv effekt som kan kvarstå i en till två veckor. Även personer som inte blir hjälpt av SSRI, blir ofta hjälpt av ketamin. Detta är ett genombrott, men fortfarande är det oklart exakt hur ketamin utövar sin verkan i människokroppen, liksom om man på förhand kan avgöra vilka patienter som kommer ha nytta av ketamin.

Resultaten från studien har betydelse för att kunna utveckla bättre behandlingar av depression och för att identifiera vilka patienter som har bäst nytta av ketamin. 

Deltagandet är helt frivilligt och innebär inga som helst förpliktelser. Du har rätt att när som helst och utan motivering avbryta ditt deltagande i studien. Du får 3000 kr för ditt deltagande i hela studien (skattepliktig inkomst).

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Mats Hallgren och Victoria Andersson fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se/.

BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva.

BIP ERITA står för ”emotion regulation indvidual therapy for adolescents” och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT). 

BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars föräldrar. Under hela behandlingen har både ungdomar och föräldrar kontakt med en psykolog via nätet. Under behandlingen får både ungdomar och deras föräldrar möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas vi att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

BIP ERITA drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Intresseanmälan

Under senhösten 2017 påbörjas rekryteringen av ungdomar med självskadebeteende till RCT-studien av ERITA. Behandlingen sker via internet, men för att behandlaren ska kunna avgöra om metoden är lämplig krävs det att behandlare och deltagare träffas. De medverkande klinikerna finns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Mer information om studien och rekryteringen publiceras löpande.

 

Studie söker deltagare med spelproblem

Upplever du svårigheter att kontrollera ditt spelande och vill förändra dina spelvanor? Nu utvärderar vi på Stödlinjen en kort internetbehandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), och vi vänder oss till dig som har svårt att kontrollera ditt spelande. 

I samband med anmälan kommer du att få svara på frågor om spelande och hälsa i en webbenkät, som skickas som en länk till din e-postadress. Det tar cirka 10 minuter att besvara frågorna. Efter det kommer du att bli kontaktad av oss via telefon där vi meddelar om du kan vara med i studien eller inte. Om du av någon anledning inte kan vara med i studien, och inte redan haft ett rådgivningssamtal med Stödlinjen, kommer du att bli erbjuden det - och vid behov hänvisas till stöd och hjälp i din hemkommun.

 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess, och ingen obehörig kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form, och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.

KBT-behandling vid tvångssyndrom

Vi genomför en studie som jämför internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med sedvanlig kognitiv beteendeterapi för tvångssyndrom. Studien är tillgänglig för personer med tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Du måste vara minst 18 år och bo i Stockholms, Södermanlands eller Uppsala län. Är du intresserad av att delta i studien kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Deltagandet i studien är gratis.

Den som deltar i studien blir lottad till en av tre KBT-behandlingar, som alla pågår i 14 veckor:

  • Behandling på OCD-programmet (Huddinge Sjukhus)
  • Internet-behandling med behandlarstöd
  • Internet-behandling på egen hand

Före och efter behandlingen får deltagarna komma till Huddinge Sjukhus för utvärdering. Vi gör också uppföljningar 3 och 12 månader efter behandlingen.

Vi söker försökspersoner till våra PET-studier!

Anmäl ditt intresse via vårt anmälningsformulär, därefter kan du komma att bli kontaktad av någon från forskargruppen. Då får du ytterligare information om vad det innebär att vara försöksperson och du ges givetvis möjlighet att ställa egna frågor.

Du kan INTE vara med i en PET-studie om du :

  • är gravid eller om du planerar att bli gravid inom en snar framtid
  • redan gjort en PET-undersökning
  • lider av klaustrofobi

Ansvariga: programområdet Hjärnavbildning/PET