Skriv ut den här sidan

Delta i en forskningsstudie

För att kunna utvärdera behandlingar,ofta nya, behövs deltagare som vill vara med i en studie. Välkommen med din anmälan!

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Mats Hallgren och Victoria Andersson fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se/.

Har du diagnosen depression?

Vi genomför en läkemedelsstudie för att undersöka om den kroppsegna substansen Neuropeptide Y (NPY) är effektivt som tilläggsbehandling till patienter med depression.

Vi söker män och kvinnor som
• Är 25 år och äldre
• Har diagnostiserats med minst en tidigare depressiv episod
• Om du är kvinna - ej är gravid eller ammande

Grubbel -forskningsprojekt och kurs på nätet för unga som har en förälder med missbruksproblem och / eller psykisk ohälsa

Är du mellan 15-25 år och har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt? Då kan du gå en kurs på nätet och chatta med andra som har liknande upplevelser.

På www.grubbel.nu kan du läsa mer om STADs forskningsprojekt Grubbel. 

BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva.

BIP ERITA står för ”emotion regulation indvidual therapy for adolescents” och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT). 

BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars föräldrar. Under hela behandlingen har både ungdomar och föräldrar kontakt med en psykolog via nätet. Under behandlingen får både ungdomar och deras föräldrar möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas vi att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

BIP ERITA drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Intresseanmälan

Under senhösten 2017 påbörjas rekryteringen av ungdomar med självskadebeteende till RCT-studien av ERITA. Behandlingen sker via internet, men för att behandlaren ska kunna avgöra om metoden är lämplig krävs det att behandlare och deltagare träffas. De medverkande klinikerna finns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Mer information om studien och rekryteringen publiceras löpande.

 

Vill du delta i en studie av ett självhjälpsprogram för att hantera nedstämdhet, oro eller stress?

Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till att människor i Sverige är sjukskrivna. Utländska studier har visat att självhjälpsprogram via webben kan vara en bra hjälp för de som har mindre allvarliga problem, och nu startar vi en ny forskningsstudie. Centrum för psykiatriforskning/Karolinska Institutet (KI) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag Psykisk Hälsa) tagit fram en kostnadsfri plattform där man kan pröva ett digitalt självhjälpsprogram.

Vi söker försökspersoner till våra PET-studier!

Anmäl ditt intresse via vårt anmälningsformulär, därefter kan du komma att bli kontaktad av någon från forskargruppen. Då får du ytterligare information om vad det innebär att vara försöksperson och du ges givetvis möjlighet att ställa egna frågor.

Du kan INTE vara med i en PET-studie om du :

  • är gravid eller om du planerar att bli gravid inom en snar framtid
  • redan gjort en PET-undersökning
  • lider av klaustrofobi

Ansvariga: programområdet Hjärnavbildning/PET

Deltagare till studie om hälsoångest

Har du en överdrivet stark oro för din hälsa?

Under studien jämförs två olika psykologiska behandlingar. Den ena behandlingen sker via internet och den andra genomförs som vanlig terapi vid Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm. Båda behandlingar är former av kognitiv beteendeterapi (KBT).

För att delta i behandlingsstudien behöver du vara bosatt i Stockholms län. Eftersom du lottas till någon av de två behandlingarna behöver du vara intresserad av båda.

Ansvariga: programområdet Ångesttillstånd

Deltagare till forskningsstudie för personer med spelproblem och deras anhöriga

Spelfrihet tillsammans

Spelfrihet tillsammans är en forskningsstudie som bygger på tekniker från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är helt kostnadsfritt för dig som deltar. Programmet vänder sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spelande (spel om pengar) och till dig som är anhörig till en person som har svårt att kontrollera sitt spelande. Ni deltar båda tillsammans i studien.

Ansvariga: programområde Spelberoende

Senast ändrad: 2018-02-09