Utbildning i Transkulturell Psykiatri för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.