Skriv ut den här sidan

Fler kvinnor långtidssjukskrivna

På en femårsperiod ökade antalet långtidssjukskrivna kvinnor med 75 procent, från 24 000 till 42 000, medan motsvarande ökning för männen var 42 procent – från 15 300 till 21 800. 

Publicerad: 2016-03-08

Som många andra undersökningar visar denna att det bland yngre är sjukdomar med olika psykiska diagnoser som ökat mest under den här tiden.