Skriv ut den här sidan

Stödfunktioner

Basresurser ger metodstöd och utbildning

Basresurser utgör metodologiska eller utbildningsmässiga grundplattformer som står de psykiatriska verksamheterna till förfogande. I dagsläget finns en basresurs; Biobank. 

Senast ändrad: 2016-03-07