Skriv ut den här sidan

Mer om STAD

STADs forskargrupp

Forskningen på STAD bedrivs tvärvetenskapligt. Forskare från olika vetenskapliga discipliner arbetar tillsammans för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet. Forskargruppen är därför strategiskt sammansatt av forskare med kompetens inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi, kommunikationsvetenskap, kriminologi och psykologi. Metodologiskt utgår forskningsgruppens arbete från både kvantitativa och kvalitativa perspektiv.

Forskargruppen leds av Håkan Källmén och Johanna Gripenberg.

STADs projektledargrupp

STAD:s projektledare samarbetar med forskargruppen för att utveckla och implementera preventionsmetoder för att förebygga alkohol- och drogproblem. Utvecklings- och implementeringsarbetet bedrivs tvärprofessionellt och tvärsektoriellt. Projektledare och forskare samverkar därför med flera olika samhällsaktörer för att göra effektiva implementeringssatsningar.

Aktuella projekt

Under år 2015 påbörjas flera nya insatser. En av dessa är ett projekt som ska utveckla och implementera metoder för att minska supportervåld på idrottsarenor, bland annat genom att studera sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld vid idrottsevenemang.

STADs dopningsförebyggande insatser på träningsanläggningar i Sverige, som påbörjades år 2008, att utvärderas i en omfattande studie. Utvärderingen kommer att undersöka både implementeringsprocessen och insatsens effekt på förekomsten av dopning bland besökare på gym.

Parallellt med dessa nya insatser fortgår STADs arbete med att förebygga alkohol- och drogproblem i flera olika projekt, som exempelvis Krogar mot knark, Ansvarsfull alkoholservering, Barn i missbruksmiljöer, Anhörigskolan och utbildning i Kort alkoholrådgivning (Screening and brief intervention) riktad till primärvårdspersonal.