Medarbetare STAD

Enhetschef STAD

Johanna Gripenberg

Enhetschef

Vi arbetar också vid STAD

Anna Strandberg

Fil. dr

Camilla Jalling

Doktorand

Erik von Essen

Projektledare

Frida Bergenblad

Projektassistent

Håkan Källmén

Docent

Isabelle Sundin

HR-konsult
(föräldraledig)

Kamilla Nylund

Projektledare

Maria Ingemarsson

Doktorand

Natalie Durbeej

Med.dr

Nicklas Kartengren

Projektledare

Pia Kvillemo

Med. dr

Tobias Elgán

Forskare

Unda Lönnqvist

Projektledare