Skriv ut den här sidan

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem)

STAD är ett kunskapscenter för prevention av alkohol och drogproblem, och utvecklar och utvärderar förebyggande insatser inom detta område.

Vad gör programområdet STAD?

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995 för att utveckla och sprida förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikaproblem. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning, en centrumbildning mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

STAD:s verksamhet, med fokus på alkohol- och drogprevention, består av fem strategiska områden:

  • Forskning
  • Metodutveckling
  • Metodimplementering
  • Utvärdering
  • Utbildning

STAD:s verksamhet är forskningsdriven. De preventionsmetoder som STAD arbetar med utvecklas och implementeras i tät samverkan mellan forskning och praktik. För att preventionsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt, är utvärdering ett angeläget område för STAD. Utvärderingarna är både formativa och summativa, dvs. de undersöker systematiskt både implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället. Ytterligare en viktig uppgift är att sprida den kunskap om förebyggande arbete som genereras genom STADs arbete. Det görs genom en omfattande utbildningsverksamhet.

Ny undersökning om alkohol och fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) svarar 2 av 3 (65 procent) att de tror att stämningen på läktaren skulle bli bättre om antalet kraftigt berusade personer på fotbollsarenor minskade. 

Grubbel -forskningsprojekt och kurs på nätet för unga som har en förälder med missbruksproblem och / eller psykisk ohälsa

Är du mellan 15-25 år och har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt? Då kan du gå en kurs på nätet och chatta med andra som har liknande upplevelser.

På www.grubbel.nu kan du läsa mer om STADs forskningsprojekt Grubbel. 

Så ska AIK, Djurgården och Hammarby minska fyllan på fotboll

Pressmeddelande

I en studie där skådespelare agerat kraftigt berusade och sedan försökt komma in på arenorna i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelade allsvensk fotboll blev endast 13 procent nekade inträdde. Nu presenterar AIK, Djurgården och Hammarby, tillsammans med IQ och STAD, en rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher.

EINAR (Excellence in Neuroscience Annual Reward) till STADs enhetschef Johanna Gripenberg!