Skriv ut den här sidan

Forskning inom Suicidologi

Vi samarbetar mellan forskargrupperna inom programområdet och med flera andra svenska forskargrupper inom och utom Karolinska Institutet, t ex vid Göteborgs och Umeå Universitet. Vi har internationella samarbeten med University om Manchester i England, Helsingfors universitet och John Hopkins i USA. 

Jussi Jokinens/Peter Nordströms forskargrupp - Biologiska och psykologiska riskfaktorer för självmordsförsök, självmord och våldshandlingar. 

Våra studier rör neuroendokrinologiska och neuroinflammatoriska markörer hos suicidförsökspatienter i relation till prognos, interpersonellt våld och personlighetsdrag. Ett forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet vid MS i relation till neuroinflammation och erhållen behandling. Flera studier gäller sambandet mellan våld och suicidrisk. Vi studerar effekten av DBT-baserad utbildningsinsats för anhöriga till patienter som gjort suicidförsök.

Jari Tiihonens forskargrupp - Psykofarmakologi, schizofreni och drogmissbruk.

Vi studerar t ex självmordsrisken för personer som använder antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med personer som inte gör det. Med functional brain imaging och autoradiografi studeras signalsubstanserna dopamin och serotonin och deras receptorer i hjärnan samt epidemiologiska, genetiska och neurobiologiska mekanismer bakom drogberoende och våldsamt beteende.

Bo Runesons forskargrupp - Suicidförsök och suicid.

Tillsammans med kollegor i Umeå, Göteborg och BUP i Stockholm genomförs en studie där patienter som kommer till psykiatrin i samband med självmordsförsök eller självskada intervjuas med olika skattningsskalor där vi värderar risken för upprepad handling.

Med hjälp av nationella register studerar vi självmordsrisk relaterat till våld, familjevåld och annan kriminalitet, psykiatrisk och somatisk sjukdom samt sjukvårdsinsatser. Flera studier rör särskilt unga, t ex studerande.