Skriv ut den här sidan

Suicidologi

Programområdet Suicidologi har som uppdrag att öka samarbete och stödja forskargrupper som bedriver forskning relaterat till självmord och självmordsnära beteende. Målsättning för forskning om självmord är att bidra till ökad kunskap om riskfaktorer samt hur man kan använda denna kunskap för att förebygga framtida självmordsförsök och självmord.

Vad gör programområdet Suicidologi?

Forskningsfrågorna spänner över ett brett fält; om betydelsen för självmordsrisk vid psykisk störning, vid användning av olika psykofarmaka, olika kroppsliga sjukdomar och förhöjd risk för självmordshandlingar, skademetoder, kopplingen till kriminalitet/våld, olika kliniska skattningsskalor och olika biomarkörer.

Vi bedriver både epidemiologiska studier utifrån nationella register och patientnära klinisk forskning. Vi använder bland annat data och biologiska prover från patienter som har gjort självmordsförsök och gör långtidsuppföljningar.

Vi har nära relation till forskarskolorna i psykiatri och till grundutbildning, framför allt på läkarprogrammet, samt ger METIS-kurser inom psykiatri. Ordförande och medlemmar av SLLs Vårdprogramgrupp för suicidnära patienter finns i dessa forskarkonstellationer, det gäller också Svensk psykiatrisk förenings kliniska riktlinjer för suicidnära patienter som publicerats 2013.

Forskningsresultat integreras i den webbservice som utgörs av psykiatristod.se.

I självmordets närhet

– att upptäcka och handla tillsammans
En utbildning för alla som i sitt arbete möter människor som inte orkar leva denna tvådagars utbildning riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer som tänker på självmord som en utväg; inom vård, skola, kommun och i andra sammanhang. Vi betonar frågor kring hur man kan hjälpa och förstå den som inte orkar leva och den personens närstående. Vi pratar också om hur olika instanser kan samverka för att åstadkomma effektiv suicidprevention. Föreläsare från sjukvård,forskning, skola och media deltar, liksom personer med egen erfarenhet.

Datum: 6-7 februari 2017
Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
6tr, 113 64 Stockholm

Deltagaravgift: 1900 kr, inklusive fika

Klicka här för att komma till anmälan 

https://goo.gl/forms/ASPg23NvRsFrwXzi1

 

Jari Tiihonen författare till artikel publicerad i American Journal of Psychiatry

Mortality and Cumulative Exposure to Antipsychotics, Antidepressants, and Benzodiazepines in Patients With Schizophrenia: An Observational Follow-Up Study

Jari Tiihonen, vid CPF, författare till artikel publicerad i American Journal of Psychiatry

Ny studie - Hypersexuell störning kopplas till överaktivt stressystem

I den aktuella studien har psykiatern och forskaren Jussi Jokinen, vid Centrum för psykiatriforskning, tillsammans med sin forskargrupp vid Karolinska Institutet använt ett så kallat dexametasontest för att mäta hur patienternas stressystem fungerar. 

Våldsbeteenden kopplas till påverkad sköldkörtelfunktion

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att svåra uppväxtförhållanden, där barnet utsätts för våld, respektive självskadebeteenden och aggressionsproblem senare i vuxenlivet i vissa fall kan kopplas till påverkad sköldkörtelfunktion. Författare är Cave Sinai vid CPF.

Om självmord med Ullakarin Nyberg

Psykiatrikern Ullakarin Nyberg berättar om hur vi ser på självmord, hur man kan tänka i mötet med patienter vad man kan göra som närstående.

Senast ändrad: 2016-09-13