Skriv ut den här sidan

Mer om Spelberoende

Fördjupningsstudien

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har två intervjuomgångar av Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) fördjupningsstudie gällande spelproblem och hälsa genomförts. Uppdraget innefattade alla moment som att ta fram relevanta frågor, sköta datainsamlingen (både via intervjuer och enkäter), databashantering, analys och rapportskrivande.

Doktorandprojekt

Vi har ett doktorandprojekt som är i sin slutfas plus tre nystartade projekt:

  • Projektet som är i sin slutfas har som övergripande mål att utvärdera och rapportera faktorer som har betydelse för utfallet vid behandling av spelberoende. Delstudie 1* av totalt tre är redan publicerad. Delstudie 2 är inskickad till en vetenskaplig tidskrift för förhoppningsvis snar publicering. För delstudie 3 är analyserna långt gångna och ett första skelett till manus finns redan. 
  • Doktorandprojektet "anhörigstudien" använder och utvärderar en internetbaserad KBT-modell. Modellen vänder sig till anhöriga till problemspelare som själva vägrar söka hjälp för sitt problemspelande.
  • Doktorandprojektet "Spelfrihet tillsammans" använder och utvärderar ett internetbaserat stöd där både spelaren själv och anhöriga deltar.
  • Det tredje nystartade doktorandprojektet kommer att utvärdera effekterna av nationella stödlinjen samt göra jämförelser mellan olika komponenter av hjälp som stödlinjen erbjuder.

*Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial