Skriv ut den här sidan

Social- & rättspsykiatri

Programområdet Social- & rättspsykiatri bedriver forskning om psykiskt störda lagöverträdare.

Vad gör programområdet Social- & rättspsykiatri?

Programområdet Social- & rättspsykiatri bedriver projekt som på olika sätt berör kopplingen mellan psykisk sjukdomar och kriminalitet, eller det man ibland kallar forskning om psykiskt störda lagöverträdare.  Det kan handla om riskbedömning, studier om varför hur psykiska störningar kan bidra till högre brottsrisk, eller utveckling av metoder för att minska risken för återfall i brott bland våra patienter. Området är tvärvetenskapligt och berör juridik, psykiatri, socialpsykiatri men också rent neurovetenskaplig forskning som hjärnavbildning.

Vilka forskargrupper ingår i området?

Marianne Kristianssons grupp, och även Jari Tiihonens grupp bedriver studier inom detta område. 

Aktuellt!

  • Vi håller kontinuerligt seminarier för seniorer och juniorer och vi har en aktuell disputation i MSAC – missbruksbehandling för "triply troubled" ger stora effekter på kriminalitet
  • Vi arbetar med partnervåldsbehandling, dödligt familjevåld och rehabilitering av vårddömda med allvarlig psykisk störning
  • Vi har gjort en stor satsning som kommer påverka både kriminalvården, frivården och missbruksvården.  

Marianne Kristiansson, vid CPF, intervjuas i Sveriges Radio

Våldsdåd, som gårdagens dödsskjutningar i München då 10 personer dog och 27 skadades, föregås ofta av en känsla av utanförskap och en psykisk störning hos gärningsmannen. Det säger Marianne Kristiansson vid CPF.