Skriv ut den här sidan

Psykos

Programområde Psykos samordnar forskning inom områden som har med psykossjukdomar – särskilt schizofreni – att göra. 

Vad gör programområdet Psykos?

Programområdet koordinerar forskning inom området psykos och skapar kontaktytor mellan olika forskare i syfte att initiera nya större forskningsprojekt inom området. Vi identifierar synergieffekter mellan olika projekt och medverkar till författandet av större ansökningar för forskningsanslag samt verkar för optimal användning av infrastruktur och data. Ett exempel på ett sådant forskningsprojekt som koordineras av programområdet psykos är Karolinska Schizophrenia Project (KaSP) där neuroinflammation och dess betydelse för uppkomst och utveckling av psykos studeras av en rad olika forskargrupper på Karolinska Institutet.

Ett annat fokus för programområdet är implementering av forskningsresultat och evidensbaserade behandlingsmetoder till klinik. Vi har medverkat till framtagandet av både regionala och nationella riktlinjer inom området psykos och även varit delaktiga i implementeringen av dessa riktlinjer inom vården.

Nationella riktlinjer och implementering av evidensbaserade metoder 

Programområdet är delaktigt i arbetet kring processkartan för området psykos inom psykiatrin i Stockholms Län och bidrar då med kunskap om aktuell forskning inom området psykos.

Programområdet har varit delaktigt i framtagandet av regionala och nationella vårdprogram, Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer: riktlinjer för läkemedelsbehandling och riktlinjer för psykosociala insatser inom området psykossjukdomar.

Vi har även varit Stockholms processledare för projektet Bättre Psykosvård som syftade till att implementera Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser inom området psykossjukdomar i landet.

Psykiatriska kvalitetsregister

Vi är involverade i arbetet med de psykiatriska kvalitetsregistren och då främst för PsykosR, både vad gäller att öka registreringen i registret, men också vad gäller initierandet av förbättringsarbeten inom psykiatrin som baserar sig på de psykiatriska kvalitetsregistren. 

Vilka forskargrupper ingår i programområdet?

Lena Flyckts, Erik Jönsson och Ingrid Agartz forskargrupper ingår i programområdet. Alla dessa forskargrupper fokuserar på forskning kring patofysiologin vid schizofreni. Ingrid Agartz med fokus på MRI, Erik Jönsson med fokus på genetik och Lena Flyckt med fokus på avvikelser i tyrosintransport över membran.

Aktuellt!

  • 8 september: Inspirationsdag kvalitetsregister 2016

Varför registrera i PsykosR

Ing-Marie Wieselgren berättar om nyttan med att registrera i kvalitetsregistret PsykosR