Skriv ut den här sidan

Forskning inom PET

Exempel på aktuella kliniska forskningsprojekt

  • Immunsystemets roll både vid schizofreni och för samspelet mellan genetik, hjärnneurotransmission och psykotiska symptom.

  • Patofysiologi och behandlingseffekter vid depression och ångeststörningar, ADHD, autismspektrumsyndrom samt beroendesyndrom.

  • Patofysiologi vid neurodegenerativa sjukdomar, dopamin- och serotoninsystemet, sinnesstämning och kognition vid Parkinsons sjukdom, dopaminsystemet vid Huntingtons sjukdom, och neuroinflammation och amyloiddeposition vid åldrande samt vid tidig och manifest Alzheimers sjukdom. 

  • Förhållandet mellan hjärnbiokemi och olika aspekter av kognitiva funktioner samt personlighetsdrag och kreativ förmåga.

  • Genetisk reglering av markörer för dopamin- och serotoninsystemen, med användning av både tvillingstudier och studier av den roll som specifika genetiska polymorfismer har.