Skriv ut den här sidan

Barn- och ungdomspsykiatri/ BUP

Inom programområde BUP bedrivs studier som berör olika former av psykisk ohälsa hos barn och unga.

Vad gör programområde BUP?

Inom programområdet bedrivs forskning inom bland annat autism, ADHD, barn och ungdomar med avvikande könsutveckling, ångest och tvångssyndrom, självskadebeteende, funktionell buksmärta hos barn och utagerande beteenden. Ett viktigt område är att utveckla nya behandlingsformer för barn och unga, till exempel internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. Vi ansvarar också för undervisningen om barns och ungdomars psykiska hälsa på Karolinska Institutets läkarprogram, och ger även flera fördjupningskurser.

Vilka forskargrupper ingår i BUP?

Ansvariga forskare inom området är Sven Bölte (autism, ADHD), Louise Frisén (avvikande könsutveckling), Clara Hellner (utagerande beteenden, självskada, ADHD), Brjann Ljotsson (funktionell buksmärta, självskada), Mathias Lundberg (XXX), David Mataix-Cols (tvång, ångest och relaterade tillstånd), och Eva Serlachius (internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ångest och andra tillstånd). Det pågår också forskning inom andra områden (se under rubriken ”Övriga projekt”).

Aktuellt

Fakta om tonåringar i BUP:s verksamhet sammanställd i ny rapport, maj 2015