Skriv ut den här sidan

Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar/ SCÄ FoU

SCÄ FoU är enheten för forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar samt utveckla och förbättra ätstörningsvården. 

Vad gör programområdet Ätstörningar/ SCÄ FoU?

På enheten pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom området klinisk ätstörningsforskning. Forskningen sker inom ramen för den kliniska verksamheten och vi samarbetar även med andra forskargrupper. 

Forskningen som vi bedriver omfattar följande fokusområden:

 • Uppkomstmekanismer och riskfaktorer
 • Bedömning, diagnostik och samsjuklighet
 • eHälsa
 • Behandling med läkemedel och psykologiska metoder

Ett urval av pågående projekt

 • Eira-mottagningen
  - Utvecklingsprojekt för långtidssjuka patienter med ätstörningar.

 • Självvald inläggning
  - Utvecklingsprojekt inom heldygnsvård.

 • Multifamiljeterapi
  - Behandling för unga patienter med anorexia nervosa och deras familjer.

 • ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative)
  - Kartläggning av biologiska och miljömässiga faktorers betydelse vid utveckling av anorexia nervosa.

 • Neurobiologiska mekanismer vid anorexia nervosa
  - Betydelsen av mitokondriell dysfunktion vid utveckling av anorexia nervosa.

 • Ätstörning och ADHD
  - Förekomst av ADHD-symtom vid ätstörning och behandling med centralstimulantia.

 • Utvärdering av Stegvis
  - Utvärdering av appen Stegvis som är ett komplement till pågående behandling på kliniken.

 • Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa
  - Betydelsen av interpersonellt fungerande för behandlingsprocess och utfall.