Medarbetare Ätstörningar/ KÄTS och SCÄ FoU

Programkoordinator

Claes Norring

Adj. professor
Leg. psykolog

Enhetschef KÄTS

Andreas Birgergård

Forskargruppsledare
Docent

Enhetschef SCÄ FoU

Elisabeth Welch,

fil.dr
leg. psykolog

Vi arbetar också vid KÄTS

Anna Collsiöö

Webbmaster/redaktör
Pressansvarig

David Clinton

Leg. psykolog
Docent

Elin Monell

Leg. psykolog
Doktorand

Elisabet Lannfelt

Leg. psykolog

Emma Forsén Mantilla

Leg. psykolog
Med. dr

Johanna Levallius

Leg. psykolog
Med. dr

Louise Högdahl

Leg. psykolog
Doktorand

Sara Norring

Administratör

Vi arbetar också vid SCÄ FoU

Anna-Karin Mächs

psykiatrisjuksköterska

Anne-Charlotte Wiberg

Socionom
Leg. psykoterapeut

Christina Holmén

Psykiatrisjuksköterska

Eve Lishner Freud

fil.dr.
leg. psykolog
postdoc

Jenny Lööw

Socionom vid Eira-mottagningen

Karolin Lindberg

Forskarstuderande
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Kristofer Ekström

Webbansvarig
Projektledare

Maja Molin

Projektledare för Eira-mottagningen
Forskarstuderande
Psykiatrisjuksköterska

Mattias Strand

Överläkare
forskarstuderande

Nils Erik Svedlund

Forskarstuderande
Överläkare

Stephanie Ekström

Leg. sjuksköterska Eira-mottagningen