Skriv ut den här sidan

Kunskapscentrum för ätstörningar/ KÄTS

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. Detta gör vi genom att aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar, bland annat genom utbildningar till personal, patienter och anhöriga. Vi arbetar även med utveckling av nya behandlingsmetoder.

Vad gör programområdet Ätstörningar/ KÄTS?

KÄTS forskar om ätstörningar. Vi gör både behandlingsforskning, diagnostikforskning, biologiskt orienterad forskning, läkemedelsforskning, och studier om samsjuklighet och psykologiska faktorer vid ätstörningar. Vi har flera nationella och internationella samarbeten och ett rikt nätverk över hela landet, vilket är viktigt när vi forskar inom ett så begränsat område som ätstörningar. Vi har ett antal doktorander och handleder många uppsatser (t.ex. psykologexamens- och psykoterapeutuppsatser).

En av våra viktigaste forskningsresurser är vår stora kliniska databas Stepwise (som är integrerat med kvalitetsregistret Riksät), som KÄTS har utvecklat och driver och som innehåller data från ett mycket stort antal behandlingsepisoder vid ätstörningsspecialiserade enheter runtom i landet. KÄTS organiserar också tillsammans med Riksät och Svenska ätstörningssällskapet (SEDS) ett nationellt forskarsymposium en gång om året, med en särskild dag som ägnas åt Sveriges nuvarande och blivande doktorander inom området.

Elin Monell vid KÄTS och CPF intervjuas i FoUbloggen

Elin Monell, doktorand vid KÄTS och CPF, intervjuas i FoUbloggen. Elin forskar kring emotionsreglering och självbild i relation till ätstörningar och fick i början av december sin första artikel publicerad.

De ska knäcka anorexians genetiska kod

Intervju med med Cynthia Bulik vid Karolinska Institutet