Skriv ut den här sidan

Ätstörningar

Vårt programområde arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. Detta gör vi genom att forska inom ett antal områden som berör ätstörningar, aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar, bland annat genom utbildningar till personal, patienter och anhöriga. Vi arbetar även med utveckling av nya behandlingsmetoder.

 

Vilka forskargrupper ingår i området?

Inom programområde ätstörningar på CPF finns två forskargrupper, ledda av Andreas Birgegård och Yvonne von Hausswolff-Juhlin. Birgegård finns på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) på CPF, och Juhlin på kliniken Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Dessutom finns Ata Ghaderi, professor i psykologi på Institutionen för klinisk neurovetenskap, som också forskar inom området.