Skriv ut den här sidan

Ångesttillstånd

Inom Programområde ångesttillstånd bedriver vi forskning om ångestsjukdomar, med särskilt fokus på att utveckla, pröva och utvärdera psykologisk behandling som ges via internet (internetförmedlad kognitiv beteendeterapi eller IKBT).

Vad gör programområde Ångesttillstånd?

Vi är särskilt stolta över att ha bidragit till att vi idag kan erbjuda IKBT inom den reguljära vården för flera sjukdomstillstånd inom ångest och depressionsområdet. Vi prövar också IKBT för en rad andra tillstånd, som sömnsvårigheter, mardrömmar, ADHD, Parkinsons sjukdom, prenatal depression och Body Dysmorphic Disorder (BDD).

Klinisk nytta

Vi är särskilt stolta över att starkt ha bidragit till att vi idag kan erbjuda IKBT inom den reguljära vården för flera sjukdomstillstånd inom både ångestområdet och depressionsområdet. Vi prövar också IKBT för en rad andra diagnoser, som sömnsvårigheter, mardrömmar, ADHD, Parksinsons sjukdom, prenatal depression och BDD.

Tillsammans med Psykiatri Sydväst ordnar vi varje vecka lunchseminarier i våra lokaler på Karolinska Huddinge som tar upp forskning och aktuella kliniska ämnen och sänds via Insidan för att nå ännu fler. Hela internetpsykiatrin som klinisk behandlingsprocess har utvecklats hos oss, och vi samlar regelbundet forskare inom området till nätverksmöten.

Vilka forskargrupper ingår i området?

Nils Lindefors och Christian Rücks grupper, båda lokaliserade vid Universitetskliniken Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhusområde.

Aktuellt!

Vi söker just nu personer som är intresserade av att få behandling i någon av våra aktuella studier gällande insomni (sömnlöshet) -med eller utan en samtidig depression, tvångssyndrom (OCD) eller hälsoångest. 

Ny behandling utvecklats av forskare vid KI - och CPF

Självupplevd fulhet, dysmorfofobi, kan botas med internet-baserad KBT, enligt den första randomiserade behandlingsstudien som gjorts. Studien leddes av Christian Rück, vid CPF.

”Misstänkliggör inte viktig forskning om adhd”

Vi har inte mörkat några resultat, skriver fyra forskare.

 Maija Konstenius, medicine doktor, legitimerad psykolog på Beroendecentrum Stockholm, Joar Guterstam, legitimerad läkare, doktorand på Centrum för psykiatriforskning, KI, Nitya Jayaram, studierektor för psykiatri forskarskola, koordinator för beroendeforskning på Centrum för psykiatriforskning, KI, och Johan Franck, professor i psykiatri, verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm.