Skriv ut den här sidan

Forskning inom Beroendetillstånd

Prekliniska metoder

Vår prekliniska plattform baseras på validerade metoder med frivillig och långvarig alkoholtillgång som speglar olika faser av det mänskliga beroendetillståndet. Denna plattform gör det möjligt att undersöka flera aspekter inom beroendeforskningen i en tvärvetenskaplig miljö.

Kliniska metoder

Våra kliniska metoder består av laboratoriestudier på människor, hjärnavbildning och enligt golden standard: randomiserade kliniska prövningar. Vårt syfte är att utvärdera behandling av olika populationer till exempel alkoholberoende, amfetaminberoende och substansberoende i kombination med ADHD.

Självhjälpsmetoder

Forskning som utvärderar innovativa internetbaserade självhjälpsmetoder för att minska riskfyllt alkoholintag inom programmet. Denna verksamhet leds av Anne Berman. Docent Björn Philips och hans grupp utvärderar effekten av en typ av psykosocial intervention på patienter med borderline personlighetsstörning och substansberoende.

Genetiska riskfaktorer

Professor Lars Terenius leder ett historiskt starkt forskningsområde där man fokuserar på att identifiera genetiska riskfaktorer för alkoholberoende. Nyligen har gruppen expanderat för att undersöka och förstå cellulär och molekylär interaktion mellan neurotransmittersystemet och etanolintag.