Skriv ut den här sidan

Beroendetillstånd

Beroendetillstånd är vanliga och kan få stora negativa konsekvenser både för den som drabbas och de närstående. 

Vad gör programområdet Beroendetillstånd?

Inom programområde Beroendetillstånd arbetar forskargrupperna för att utveckla effektiva behandlingsmetoder för olika typer av beroendesjukdomar. Vi använder oss av såväl laboratoriestudier som registerstudier och kliniska prövningar. Målet är att förstå de olika stadierna av beroendesjukdomarna och även hitta nya fokusområden för behandling.

Inom programområdet samarbetar vi med många andra forskare i Sverige och utomlands. Inom Karolinska Institutet bedriver vi studier med bland andra Martin Ingvar, Lars Farde, Olof Beck, Henrik Larsson och Christian Ruck. Internationella samarbeten inkluderar studier med Anonello Bonci från NIDA (National Institute on Drug Abuse i USA), Rajita Sinha från Yale Medical University och John Monahan från University of Virginia.

Fördelarna med externa samarbeten är till exempel att vi kan utbyta kunskap om nya forskningsmetoder, och erbjuda våra studenter en utbildningsmiljö av högsta internationell klass.

Vilka forskargrupper finns inom Beroende?

Ansvariga forskare är Johan Franck, Anne Berman, Lars Terenius/Vladana Vukojevic, Pia Steensland och Sven Andreasson.

CAN:s drogforskningspris till Sven Andréasson!

Sven Andréasson, vid CPF, tog den 18 maj emot CAN:s drogforskningspris, 25 000 kronor. Sven är idag professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan.

Cannabisbruk ökar risken för tidig död

Sven Andréasson, vid CPF, medförfattare till ny studie som publicerats i American Journal of Psychology.

Ny tvillingstudie av Lotfi Khemiri vid CPF

I samarbete med forskare från Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik har doktorand Lotfi Khemiri publicerat en tvilling-studie om kopplingen mellan impulsivitet och alkoholberoende. Studiens huvudfynd var att alkoholberoende och impulsivt beteende delar underliggande genetiska faktorer. 

Ny studie om suicidrisk hos alkoholberoende patienter.

Studiens huvudfynd var att förhöjd suicidrisk i denna patientgrupp var starkt associerat med tidigare våldserfarenhet mätt med ”Karolinska Interpersonal Violence Scale”. Studien är publicerad av forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, och huvudförfattare är Lotfi Khemiri, vid CPF.

Ge mer utrymme åt beroendefrågor på psykologutbildningen

Anne H Berman och Christopher Sundström vid CPF svarar på ett debattinlägg i Psykologtidningen nr 1 2016.

... - Det är dags att se över psykologutbildningarnas innehåll och bereda beroende frågor större utrymme. Det är sorgligt att alkohol, droger och spel om pengar orsakar så mycket lidande, både hos den som har problemet, hos anhöriga och i den övriga omgivningen. ...