Skriv ut den här sidan

Socialtjänstens utredning och bedömning av ungdomar som begått kriminella handlingar

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande studie är att jämföra tre utredningsmetoders inverkan på innehållet i utredningar enligt 11 kap 1, 2 §§ socialtjänstlagen, samt vilka insatser socialtjänsten föreslår för ungdomar som misstänkts för att ha begått kriminella handlingar.

Tolv stadsdelar/kommuner är med i studien utifrån sina respektive utredningsmetoder: ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnois, SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth, och de riktlinjer för barnavårsutredningar som den medverkande staden/kommunen har.

Forskningsprojektet kommer att bidra med ny kunskap om problembilden hos ungdomar aktuella inom socialtjänsten, vilken roll val av utredningsmetod kan spela och vilka faktorer socialtjänsten fokuserar i utredningar, samt hur dessa faktorer hanteras inom ramen för insatser och koppling till evidens.

Medarbetare

  • Thérése Åström, doktorand, Karolinska institutionen.
  • Martin Forster, med.dr, Karolinska Institutet.
  • Clara Hellner, docent/lektor, Karolinska Institutet.
  • Anna-Karin Andershed, docent, universitetslektor i psykologi, proprefekt vid BSR och forskningsledare vid Centrum för kriminalpsykologisk forskning (CKF), Örebro universitet.

Projektansvarig

Martin Forster och Thérése Åström